Polski język

Polski jest drugim najczęściej używanym językiem słowiańskim na świecie.  Około pięćdziesiąt milionów ludzi korzysta z tego wydatku, a co najmniej dziesięć milionów ma pasywną wiedzę na ten temat. 
Polski jest więc największym językiem niewolniczym w Unii Europejskiej, jej piątym językiem etnicznym  (po hiszpańsku kastylijskim, a po niemieckim, angielskim, francuskim i włoskim). 
Język polski należy do rodziny języków indoeuropejskich oraz do grupy zachodniej gałęzi słowiańskiej  (obok czeskiego, słowackiego, kaszubskiego, dolnołużyckiego, górnołużyckiego i wymarłego połabskiego).  Szacuje się, że Polak zna znane medium około trzydziestu tysięcy słów i biernie rozumie około stu tysięcy (bez ich używania).  Według niektórych badaczy wystarczy znać tysiąc dwieście najczęściej używanych słów, aby móc mówić po polsku.
Alfabet polski jest oparty na alfabecie łacińskim i składa się z trzydziestu dwóch liter.  Dziewięć liter zostało utworzonych przy użyciu znaków diakrytycznych (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż).  Wyróżnia się dodatkowo w notacji języka siedem digramów (podwójne znaki: sz, rz, cz, ch, dz, dż, dż) oraz trygram (dzi). 
Polski jest językiem deklinacyjnym.  Rzeczowniki, przymiotniki, imiesłowy przymiotnikowe i większość zaimków są odmieniane.  Czasowniki są odmieniane według tematów, czasów, nastrojów, głosów i liczb, a także aspektów. 
Najstarsza fraza w języku polskim brzmi: “Daj, ać ja pobruczę, a ty poczywaj”  (“Daï atch ya pobroutchè a té potchévaï” / “Pozwól mi zmielić, a ty odpocznij”),  a została napisana alfabetem łacińskim w 1270 r. we Wrocławiu (w Księdze Henrykowskiej, dokumencie wpisanym na Listę Pamięci Świata UNESCO). 
W 1285 r. na zjeździe łęczyckim postanowiono, że język polski będzie używany obok łaciny w szkołach klasztornych i katedralnych.  Język polski oferowany był przez łacinę, grekę, niemiecką, czeską, ruską, turecką, francuską, włoską, rosyjską, węgierską i jidysz.  Obecnie największy wpływ na niego zachował lingua franca naszych czasów – angielski.