Języki i dialekty

Język to system znaków umożliwiający interrozumienie w obrębie grupy ludzkiej. Na poziomie językowym nie ma wyraźnej granicy między językiem, dialektem, dialektem lub patois: przeciwnie, mówimy o kontinuum językowym. Wyrażenie to określa dokładniej istnienie w obrębie grupy językowej szeregu zrozumiałych dialektów, to znaczy różniących się między sobą różnymi dialektami, które nie przeszkadzają mówiącym w łatwym zrozumieniu się nawzajem.
Istnieje zatem kontinuum językowe między różnymi dialektami arabskiego, co jest przypadkiem granicznym ze względu na jego rozciągłość przestrzenną:
wzajemne zrozumienie nie jest widoczne między dwoma geograficznie odległymi dialektami (na przykład arabskim marokańskim i jemeńskim). To, co odróżnia język od dialektu lub mowy, to stopień oficjalnego uznania ich statusu, dekretowanego przez państwo lub inną formę dominującej władzy (np. Kościół).
Wracając do przykładu języka arabskiego, to społeczny, religijny i intelektualny status dosłownego (wehikularnego)
języka arabskiego odróżnia go od wernakularnych form tego języka. W pewnym sensie język jest dialektem, który zdołał narzucić się innym. Sytuacja, jak we Francji, gdzie język urzędowy, francuski, zastąpił większość dialektów jako język ojczysty
(z wyjątkiem niektórych regionów i języków kreolskich używanych za granicą), jest raczej wyjątkiem.
W dużej części krajów świata jeden lub więcej języków urzędowych nakłada się na kilka języków narodowych lub regionalnych.
Wielojęzyczność jest zatem umiejętnością dzieloną przez większość ludzi, posługujących się dwoma lub więcej językami i zdolną do przełączania się z jednego na drugi w zależności od kontekstu i sytuacji (w szczególności zgodnie z rozdziałem między sferą publiczną a sferą prywatną) .

Jeśli zmienimy skalę, taka sytuacja ma miejsce dla Francji w skali Unii Europejskiej, w której francuski jest tylko jednym z 24 języków urzędowych Unii. Z drugiej strony, w przeciwieństwie do innych mozaik językowych, takich jak Kanada, Rosja, Indie czy Chiny, Unia Europejska nie ma języka wehikularnego, którym posługuje się znaczna większość użytkowników.