Słownik gwary Woli Węgierskiej

There are currently 5 names in this directory beginning with the letter U.
Udziom, Uziom
Pień drzewa, kłoda drewna

Ukompać się
Wziąć kąpiel

Ułabudać
Zahonobić, zgromadzić, zebrać

Uszwaryt
Kawałek, coś oderwanego

Uszwarytek, uszomek
Kawałeczek


Submit a name