Słownik gwary Woli Węgierskiej

There are currently 2 names in this directory beginning with the letter Ż.
Żgiendać
Zrzędzić, narzekać

Żmiekać
Ugniatać np. pranie, zgniatać rozcierając


Submit a name