Aby zobaczyć cały słownik

Słowniczek Kaszubsko-Polski

There are currently 5 names in this directory beginning with the letter V.
Varblovi
Wróblowy

Vëkumac
Wydrążyć

Vëzerac
Rozglądać się

Vjedno
Zawsze

Vzdrig
Wstręt


Submit a name

Aby zobaczyć cały słownik