Polskie Gwary

Gwara Poznania

A D K
There are currently 2 names in this directory beginning with the letter D.
Deczka
Kołderka

Domicyl
Miejsce stałego zamieszkania

Scroll to Top